Digi Správa

Vytvořili jsme ji pro starosty a zastupitele obcí. Intuitivní prostředí nabízí workflow pro agendu zasedání zastupitelstva a rady obce. Aplikaci připravujeme konkrétnímu obecnímu úřadu na míru. Grafické podoby dokumentů, forma číslování usnesení či komunikace se zastupiteli je vždy připravena pro každou obec unikátně.

Informace

Veškeré dokumenty jsou tvořeny automaticky, starosta pouze plní věcný obsah zasedání. Formu a ostatní nutné náležitosti zvládá Digi-Správa sama. Vytvoří pozvánku, rozešle ji zastupitelům včetně přiložených podkladů, očísluje usnesení, vygeneruje zápis, výpis jednotlivých usnesení dle potřeby a nakonec provede anonymizaci osobních údajů.